فیلم‌های کشاورزی

فیلم‌های مالچ

فیلم‌هایی که یک طرف آن‌ها مشکی و سمت دیگر نقره‌ای است و از رویش گیاهان هرز جلوگیری می‌کنند.

فیلم‌های کشاورزی کم‌عرض

نایلون‌های کشاورزی کم‌عرض، با کنترل میزان و انتشار تابش نور خورشید بر محصول، از آسیب‌های ناشی از نور مستقیم خورشید بر گیاهان و میوه‌ها جلوگیری می‌کنند.

فیلم‌های ضدعفونی کننده خاک

برای ضدعفونی خاک در گلخانه‌ها، گاز متیل بروماید (ضدعفونی‌کننده) از بیرون توسط یک اسپری تحت‌فشار قرار می‌گیرد و در زیر یک فیلم پلی‌اتیلن به داخل زمین دمیده می‌شود.

تونل های کم ارتفاع کشاورزی

تونل‌های کم ارتفاع

فیلم‌هایی با ضخامت 20 تا 50 میکرون که در کشتزارهای گل رز و میخک و سایر گل‌ها علاوه‌بر محصولات جالیزی مثل هندوانه و خربزه استفاده می‌شوند.