فیلم های کشاورزی کم عرض

فیلم های کشاورزی کم عرض (روسیمی –کف جوبی)

نایلون های کشاورزی کم عرض شرکت شیمی پلاستیک ، با کنترل میزان و انتشار تابش نور خورشید بر محصول از آسیب های ناشی از نور مستقیم خورشید در گیاهان و میوه ها جلوگیری می کند و همچنین مانع از گرمای بیش از حد آنها می شود. این فیلم ها ، اشعه های نوری که از درون آنها عبور می کنند را پخش کرده و باعث افزایش سرعت جذب در گیاه می شوند.

ویژگی محصول 

فهرست
      چرا شیمی پلاستیک ؟