فیلم های کشاورزی کم عرض

فیلم‌های کشاورزی کم عرض (روسیمی – کف جوبی)

نایلون‌های کشاورزی کم عرض شرکت شیمی پلاستیک، با کنترل میزان و انتشار تابش نور خورشید بر محصول از آسیب‌های ناشی از نور مستقیم خورشید در گیاهان و میوه‌ها جلوگیری می‌کند و همچنین مانع از گرمای بیش از حد آنها می‌شود. این فیلم‌ها، اشعه‌های نوری که از درون آنها عبور می‌کنند را پخش کرده و باعث افزایش سرعت و کیفیت جذب نور در گیاه می‌شوند.