فیلم های کشاورزی کم عرض

فیلم‌های کشاورزی کم عرض (روسیمی – کف جوبی)

نایلون‌های کشاورزی کم عرض (روسیمی-کف جوبی) شرکت شیمی پلاستیک یزد، با کنترل میزان و انتشار تابش نور خورشید بر محصول، از آسیب‌های ناشی از نور مستقیم خورشید بر گیاهان و میوه‌ها جلوگیری می‌کنند و مانع از گرمای بیش از حد آن‌ها می‌شوند. این فیلم‌ها، اشعه‌های نوری که از درون آن‌ها عبور می‌کنند را پخش کرده و باعث افزایش سرعت و کیفیت جذب نور در گیاه می‌شوند.