نایلون‌های بسته‌بندی

فیلم‌های سیلو و ذخیره ذرت

این فیلم‌ها به طور عمده برای نگهداری غلات و ذرت مورد استفاده قرار می‌گیرند و ارزش غذایی محتویات خود را حفظ و از فرآیند ناخوشایند تخمیر آن‌ها جلوگیری می‌کنند.

فیلم‌های شرینک صنعتی

فیلم‌های شرینک سه‌لایه صنعتی برای بسته‌بندی پالت‌های پتروشیمی، کاشی، آب‌معدنی و… مورد استفاده قرار می‌گیرند.